• dáseň nekrvácí
  • dostavuje se pouze bodové krvácení nebo krvácení v kratších úsecích
  • dostavuje se krvácení z delších úseků nebo je přítomno několik krvácivých bodů
  • mezizubní prostor se již brzy po vyšetření sondou naplňuje krví, ta po chvíli pomalu odtéká do oblasti krčku zubu
  • silné krvácení při vyšetření sondou

Stupeň závažnosti krvácení (0 – 4) je zaznamenáván u každého mezizubního prostoru.

Po zápisu se sečte celkový počet bodů a vyhodnotí se závažnost onemocnění dásní.

Cílem zubního lékaře nebo dentální hygienistky, kteří provádějí kromě profesionálního čištění zubů také odstraňování zubního kamene a výuku techniky čištění zubů, je snížit součet bodů alespoň pod 15.

Index krvácení z dásně je možné snížit na nulu, tedy na stupeň naprostého uzdravení, a to za předpokladu, že má mezizubní prostor hladké stěny a může být důkladně vyčištěn nití nebo mezizubním kartáčkem.

Existují tři stádia závažnosti parodontitidy:

1. Mírné stádium (obr. 1) – léčba spočívá ve speciální technice čištění zubů a v odstraňování plaku a zubního kamene usazeného na povrchu korunky zubu a mírně pod úrovní dásně. Na takto ošetřeném povrchu zubů bakterie prakticky nemají šanci ulpívat.

2. Střední stádium (obr. 2) – vyžaduje odstranění naddásňového a poddásňového zubního kamene (obr. 7). Lékař v případě nutnosti rozhodne o chirurgické léčbě, která zahrnuje obnovení tvaru dásně nebo se přikloní k regenerační metodě obnovení ztráty kosti.

3. Kritické stádium (obr. 3) – chirurgická léčba a mnohdy i ztráta zubů je nevyhnutelná.

krvacivost dásní_

obr. 1 – zdravá dáseň
obr. 2 – zánět dásně – gingivitida
obr. 3 – mírná parodontitida
obr. 4 – střední parodontitida
obr. 5 – kritické stádium parodontitidy
obr. 6 – odstranění poddásňového zubního kamene