Návštěvy na klinice DentalCare se není třeba obávat.

Chceme, aby se u nás naši pacienti cítili uvolněně a zbytečně se nestresovali, z toho důvodu klademe velký důraz na přátelský a individuální přístup ke každému pacientovi. Své pacienty také vždy předem informujeme o všech nabízených ošetřeních, stomatologických výkonech i protetických výrobcích. Před samotným ošetřením či zákrokem vždy odpovíme na všechny případné otázky. Komunikace s pacientem, který je seznámen se všemi detaily stomatologického zákroku či vyšetření, je vždy snazší a příjemnější pro obě strany. Dopředu a přehledně Vám také nastíníme léčebný plán i cenovou kalkulaci stomatologického ošetření.