endodoncia11Endodoncie je jednou ze specializací zubního lékařství – zabývá se zubní dření a tkáněmi zubních kořenů.

Prevence

Preventivní opatření, která zabrání vzniku zánětu zubní dřeně jsou shodná s pravidly prevence zubního kazu.

Spočívají největší měrou v důsledném a opakovaném odstraňování zubního plaku pravidelným čištěním zubů správnou technikou
nejméně dvakrát denně včetně čištění mezizubních prostorů zubní nití a mezizubním kartáčkem.

Dále je důležité omezit konzumaci sladkostí. Pokud jim přesto výjimečně neodoláte, vyčistěte si po mlsání zuby nebo alespoň žvýkejte po jídle žvýkačky bez cukru.

Velký význam v boji se zubním kazem mají fluoridy, které posilují zubní sklovinu.

V neposlední řadě je nutné pravidelně absolvovat návštěvu zubního lékaře a to alespoň jednou za půl roku.

V případě podezření na zubní kaz v dutině ústní, nebo pociťujete-li v ústech jakoukoliv bolest, ihned navštivte svého zubního lékaře.

Totéž platí, vypadne-li vám výplň z již ošetřeného zubu.

Stavba zubu

Zub se dělí na korunku, krček a kořen (obr.3). Na povrchu korunky je zub chráněn zubní sklovinou, která je velmi tvrdá, neboť obsahuje až 98 % minerálů.zub skladba

Tato část zubu není citlivá. Pod sklovinou se nachází zubovina neboli dentin. Je znatelně měkčí a její strukturou procházejí nervová vlákna z dřeňové dutiny k povrchu zubu. Zubní dřeň je ukryta v jádru zubu, obsahuje cévy, pojivovou tkáň a velké množství nervových vláken, tudíž je velmi citlivá. Nervy procházejí z dřeňové dutiny v korunce zubu tzv. kořenovými kanálky, které vyúsťují na povrch kořene zubu do kosti v čelistech. Kořenové kanálky jsou poměrně nepravidelné, některé zuby mají tři kořeny a 3 – 4 kořenové kanálky, jiné pouze jeden kořen a 1 – 2 kanálky.

Ke kosti je zub připojen vazivovou tkání vyplňující úzkou štěrbinu mezi k
ořenem pokrytým zubním cementem a kostí. Směrem ke korunce, kde končí kost, přechází vazivo do dásně. Zánět ve dřeni nejčastěji vzniká v okamžiku, kdy neléčený zubní kaz pronikne zubní sklovinou hlouběji do zubu a zánět se pak kořenovými kanálky šíří dál. Onemocnění se nejčastěji projevuje tepavou bolestí a postupně dochází k odumření dřeně. Dřeň může také odumřít v důsledku úrazu nebo při trvalém fyzikálním nebo chemickém dráždění např. při nedostatečném vytvrzení některých druhů výplní. V takovém případě se odumřelá dřeň infikuje krevní cestou a rovněž může způsobit zánět v okolí hrotu kořene.

Endodontickou léčbou označujeme ošetření kanálkového systému a dřeňové dutiny zubu.

Provádí se při infekčních onemocněních zubní dřeně a zánětech v okolí hrotu zubu.

Předpokladem úspěšného ošetření je řádné pročištění kanálků a jejich následné uzavření, které zabrání dalšímu šíření bakterií.

Příznaky a stanovení diagnózy

zánětPři vzniku akutního zánětu zubní dřeně je obvykle nezbytné odstranění nemocné dřeně a ošetření kořenového kanálku.

  • bolestivost zubu bez předchozího podráždění
  • zvýšená citlivost na studené a na teplé (později může studené naopak bolest zmírnit)
  • bolest se zhoršuje po ulehnutí a má pulsující tepavý charakter
  • v některých případech se objevuje bolest při zkusu a poklepu

Pokud zub není včas ošetřen, dřeň odumře a infekce se rozšíří kořenovým kanálkem do kosti v oblasti hrotu zubu.

V takovém případě může vzniknout zánět, který proniká až do kostního lůžka zubu, které nenávratně poškozuje.

Odtud se může šířit do okolní kosti, vytváří se hnis, který nakonec pronikne kostí až pod sliznici (obr. 3) .

V takovém případě už se jedná o kolemčelistní zánět (absces), obvykle doprovázený vysokou teplotou a celkovou zchváceností.

Ve tkáních okolo bolestivého zubu vzniká otok, kůže i sliznice jsou zarudlé a výrazně bolestivé na dotyk.

Takový zánět je potřeba co nejdříve ošetřit, neboť hrozí jeho další šíření a ve výjimečných případech může ohrozit i život pacienta!

Stanovení diagnózy zubní lékař provede na základě důkladného vyšetření doplněného o vyšetření rentgenové.

RTG snímek ukáže ošetřujícímu lékaři, jaký je průběh kořenových kanálků a zda bude vůbec technicky možné takové ošetření provést.