Klinická kvalita i zabezpečení hygienického provozu jsou prioritou naší praxe nejen z důvodu zákonných norem.

Vytvořili jsme vlastní (interní) systém řízení kvality a bezpečnosti provozu naší stomatologické ordinace ( MIND-QM) a neustále pracujeme na jeho zdokonalování.

To, co možná někdy může pacient subjektivně vnímat jako „prostoj“ v provozu ordinace (prodleva mezi dvěma pacienty), je ve skutečnosti náš pedantský přístup k zajištění hygienického standardu před příchodem nového pacienta do ordinace.

Výkon ambulantní stomatologie je z pohledu hygienických nároků ve stejném režimu jako provoz chirurgického sálu – v obou případech jde často o invazivní zákroky v otevřené krvácející ráně – proto musíme být v tomto ohledu k sobě tak nároční a zajistit nově příchozímu pacientovi bezpečný hygienický standard!

Estetické a plně funkční výplně bez amalgámu

p17sucni7rl4m15qpojj1585kku4

Proč nedoporučujeme amalgamové zubní výplně svým pacientům?

Jsme moderní zdravotnické zařízení a pečlivě sledujeme světové stomatologické trendy.Vědecké studie potvrzují, že užití amalgámu ve stomatologii je třeba omezit. Amalgámové zubní výplně mohou uvolňovat toxické látky (především rtuť, tvořící cca 50% amalgámů). Stejně tak je rtuť ze zubního amalgámu rizikem pro zdravotní personál. V neposlední řadě se amalgám neblaze odráží na životním prostředí (všechny zubní ordinace musí být proto povinně vybaveny odlučovačem odpadního amalgámu, aby z plivátka zubního křesla nedoputoval až do kanalizace a nepoškodil tak životní prostředí).
Některé rozvinuté země světa (např. Japonsko) i EU (např. Norsko, Švédsko) proto již zcela zakázaly amalgám, jiné (např. Německo, Rakousko) omezují amalgám pro skupinu dětí, těhotných či dalších „rizikových skupin“.

Většina látek tvořících amalgám je toxická!

Amalgám obsahuje slitiny mědi, cínu, stříbra a cca 50 % kapalné rtuti. Především rtuť je zde oním toxickým a rizikovým materiálem. Příznivci amalgámu oceňují jeho nízkou cenu a skvělé mechanické vlastnosti – měla by však tato hlediska převážit nad principem bezpečnosti?

Následujeme příkladu vyspělých zemí EU

Chceme vykročit správným směrem. V mnoha pokrokových zemích EU i světa je amalgám ze stomatologie kvůli jeho toxicitě již vyřazen – ostatní země a zbytek EU vedou nad kontroverzí amalgamu polemiku, v níž má bohužel prim výše zmíněné ekonomické hledisko.

Cítíme odpovědnost Vás informovat

Konečná volba je však samozřejmě na Vás. Vaše zdraví je pro nás na prvním místě, z tohoto důvodu Vám doporučujeme bezpečné (jiné) typy zubních vyplní. Chráníme Vás, sebe i životní prostředí.

Zdroje:
www.myholisticdentist.com/news_fda_warns.htm
Mecrury Dental PR
www.who.int/phe/news/Mercury-flyer.pdf