Naši práci vykonáváme precizně s profesionálně. Rádi bychom vám ji na několika vybraných příkladech demonstrovali:

Metalokeramický můstek


Po extrakci postranních řezáků byl pacientovi v jedné návštěvě vyroben provizorní můstek a to díky použité technologii na výrobu protetických náhrad CAD/CAM CEREC. Následně po zhojení extrakčních ran a léčbě kořenových kanálků – cca 3 měsíce byl zhotoven v laboratoři metalokeramický můstek v rozsahu celé horní čelisti. Fotografie po okamžitém nasazení náhrady.

Endodontické ošetření


Pacient se dostavil s píštělí na dásni, po zhotovení OPG byl diagnostikován v místě projasnění chronický zánět kolem apexu – hrotu zubu. Bylo nutné provést endodontické ošetření – pomocí speciálních nástrojů a technik odstranit zánětem postiženou tkáň z kořenových kanálků. Po vyléčení – druhý OPG snímek, byla zrekonstruována korunková část pomocí celokeramické overlaye CAD/CAM CEREC v jedné návštěvě.

CAD/CAM celokeramické korunky


Pacient nás navštívil s neustále padajícími korunkami na malých řezácích a nevyhovující estetikou. Po endodontickém ošetření byly zhotoveny přesné celokreamické korunky CAD/CAM CEREC a to v rozsahu od pravé trojky po levou dvojku. Vše bylo provedeno v jedné návštěvě pacienta, fotografie po 3 měsících od nasazení náhrad.

CAD/CAM zirkonový můstek


Stav chrupu na uvedené fotografii nevyhovoval pacientovi jak z funkčního, tak i z estetického hlediska. Bylo nutné provést endodontické ošetření a následně zhotovit fasetovaný celo-keramický můstek – pomocí technologie CAD/CAM Cerec byla zhotovena přesná zirkonová konstrukce, na kterou laborant následně nanesl fazetovací keramiku – časová náročnost cca 1 měsíc. Fotografie po aplikaci nově zhotovené protetické náhrady.

Extrakce pozůstalých kořenů zubů


Ponechané části kořene zubů bývají zdrojem trvalých a nepříjemných zánětů. Po zhotovení RTG snímku byly šetrně chirurgicky odstraněny tyto zbytkové části kořene a následně po 7 měsících byl zhotoven kontrolní snímek, kde je patrné úplné zhojení kosti bez defektů.

CAD/CAM keramické fasety


U pacienta byla provedena revize stávajících foto-kompozitních výplní, které byly vyhodnoceny jako nevyhovující z estetického i funkčního hlediska – zdroj sekundárních kazů pod výplněmi. Během jedné návštěvy byly zhotoveny estetické a přesné celokeramické fasety v rozsahu postranních řezáků na CAD/CAD CEREC technologii.

Fotokompozitní výplň


Zubní výplň by měla být trvanlivá a funkční a měla by splňovat i estetické nároky pacienta. V tomto případě byl zjištěn sekundární kaz podél okraje a pod stávající amalgámovou výplní. Tato výplň byla odstraněna a nahrazena, kvalitní vrstvenou fotokompozitní výplní – tzv. bílou výplní.